Grenir investerer i nettbutikken Milrab

03.03.2020

Grenir går inn i nisje nettbutikken Milrab sammen med en mindre gruppe andre strategiske investorer. Grenir får en mindre minoritetspost i selskapet og vil bidra med sin kompetanse og nettverk blant annet gjennom aktivt styrearbeid.

Milrab er nå en ledende nisje nettbutikk som leverer høykvalitets utstyr til utendørs, trening og taktisk bruk til både B2C og B2B segmentet. Selskapet ble etablert i 2005 som en leverandør til militære spesialenheter i Norge, men opplevde raskt økende etterspørsel etter høykvalitets utstyr også fra vanlige forbrukere.

Selskapet har hatt en rask vekst de siste årene og har nå 30 ansatte, med hovedkontor i Oslo. Det leverer til kunder i Norge, Sverige og Finland og har ambisiøse vekstplaner.

Capture
Capture2
Capture3