Grenir realiserer Grenland Invest

04.05.2020

Grenir realiserer sin posisjon i Grenland Invest og vil vie sin kapasitet til nye muligheter.

Grenir realiserer sin største investering noensinne, nemlig posisjonen i Grenland Invest.

Grenir, som største aksjonær, var med på å etablere Grenland Invest i 2003. Ledet av arbeidende styreformann, Per Stian Dahle, har selskapet utviklet seg til å bli en ledende regional eiendomsaktør med en bred og solid eiendomsportefølje.

Investeringen og arbeidet med Grenland Invest har vært en god reise for Grenir. Grenirs vedtatte strategi om å være en aktiv eier med profesjonell og langsiktig tilnærming står bak mye av selskapets suksess.

Grenir ser nå frem til å vie sin kapasitet til nye prosjekter og investeringer, både innen eiendom og andre bransjer i østlandsregionen, alene eller sammen med nye samarbeidspartnere.

Grenir ser nå frem til å vie sin kapasitet til nye prosjekter og investeringer

grenir-perstian-portrett

Grenir har gjennom sitt aktive eierskap og ledende rolle i Grenland Invest blant annet utviklet Grenland Næringspark, bidratt til realisering av Skagerak Arena, prosjektert Vestre Brygge, samt forvaltet en bred portefølje med solide leietakere.