Grenir selger seg ut av FJUZ

28.01.2022

Grenir har solgt sin eierandel i FJUZ Kommunikasjon og avslutter det som har vært en god og utviklende reise, og et godt samarbeid.

Grenir har solgt sin 22,5% eierandel i FJUZ Kommunikasjon til byråleder Lene Olsson, som etter å ha også kjøpt ut øvrige eksterne investorer nå eier 90% av selskapet.

Grenir takker for godt samarbeid gjennom nesten syv år, etter at daværende Mediateam ble kjøpt fra Amedia i 2015 sammen med selskapets ledelse og andre lokale investorer.

Grenir har bidratt aktiv med styre og strategiarbeid, og har åpnet nye dører for selskapet gjennom sitt nettverk. FJUZ har utviklet seg godt gjennom eierskapet og er posisjonert for videre vekst og utvikling.

Vi ønsker Lene og resten av teamet alt godt og lykke til i fremtiden.

Mer informasjon finnes her: fjuz.no/na-er-fjuz-100-ansatteid