Investeringsfilosofi

Les hvordan vi skaper verdier

Investerings-filosofi

Investeringsfilosofi

Grenir er en profesjonell samarbeidspartner for videreutvikling av virksomheter. Vi tar en aktiv rolle i våre investeringer og vil jobbe på lag med ledelsen og øvrige eiere for å sammen øke verdien av et selskap. Grenir har bred erfaring fra norsk næringsliv og kan bidra med strategiutvikling, prosjektarbeid, samt å styrke den daglige driften. Vi ser etter små og mellomstore bedrifter med en god ledelse, vekstpotensial og en konkurransedyktig markedsposisjon.

Les hvordan vi skaper verdier