Vi er Grenir

Grenir er et familieeid norsk investeringsselskap som investerer i små og mellomstore bedrifter, næringseiendom og eiendomsutvikling. Grenir er en aktiv eier og har en langsiktig og fleksibel investeringsstrategi.

grenir-omoss
grenir-omoss-moterom
grenir-stairs

Hvordan jobber vi?

Grenir er en profesjonell samarbeidspartner for videreutvikling av virksomheter med en langsiktig investeringshorisont. Vi har en bred og omfattende erfaring fra norsk næringsliv som utnyttes i vårt eierskap. Vi tar en aktiv rolle og avhengig av behov bidrar med styre- og strategikompetanse, utvikling av organisasjonen, arbeid i prosjekter, samt ressurser til vekst.

Grenir setter ambisiøse mål og øker farten i selskapene vi jobber med. Vårt nettverk og kompetanse kan gi virksomheter nye vekstmuligheter, bidra til å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig drift, samt gi finansiell styrke. Det er viktig for Grenir å arbeide på lag med ledelsen og øvrige eiere. Derfor bruker vi tid på å bli kjent med selskapene vi jobber med, for å skape tillitt begge veier.

Hva ser vi etter?

Grenir har en fleksibel investeringsstrategi og er åpen for ulike bransjer. Vi ser etter små og mellomstore virksomheter med en god ledelse, vekstpotensial og en konkurransedyktig markedsposisjon. Grenir ser både etter etablerte bedrifter med en velprøvd forretningsmodell og etter mindre og tidlig fase selskap med sterkt vekstpotensial. Innenfor eiendom er enkeltstående prosjekter også interessant.

Grenir ønsker å ha  innflytelse på en virksomhet gjennom eierskapet, og kan investere alene eller sammen med partnere. I mindre og tidlig fase investeringer kan en tydelig eierstrategi kompensere for lavere innflytelse.

Vi deltar i situasjoner hvor eksempelvis et selskap har behov for en partner for å ytterligere styrke driften eller søker kapital for vekst. Det er også interessant å hjelpe i generasjonsskifter eller å kjøpe en virksomhet ut av et større konsern sammen med ledelsen. Vi vil også se på strukturelle muligheter innenfor bransjene vi allerede er etablert i.

Hvem er styret?

grenir-eirik-portrett

Eirik V. Dahle / Daglig leder / Styremedlem
Eirik har bred internasjonal kapitalmarkedserfaring fra sin tid som Partner i Pareto Securities, hvor han jobbet i nær ti år i både New York og Oslo. Han har erfaring både som senior aksje- og kredittanalytiker, samt som finansiell rådgiver på corporate finance. Eirik er utdannet Master in Finance fra Norges Handelshøyskole.

Magnus V. DahleStyremedlem
Magnus arbeider som Strategy Manager i Norwegian Experience. Han har lang og bred erfaring som rådgiver. I BDO har han arbeidet som ledelse- og strategikonsulent med fokus på små og mellomstore bedrifter. I PWC har han jobbet med større virksomheter og med fokus på kjøp og salg i deres Deals team. Magnus er utdannet Master in Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School.

grenir-marianne-portrett

Marianne V. Dahle / Styreleder
Marianne har over 35 års erfaring fra eiendomsbransjen, fra hun startet eget eiendomsmeglerselskap i 1981. Siden 2001 har hun fokusert på utvikling og forvaltning av egen eiendom og hun har hatt en sentral posisjon i utviklingen av Grenland Næringspark og Grenland Invest. Marianne er utdannet eiendomsmegler.

grenir-perstian-portrett

Per Stian Dahle / Styremedlem
Per Stian har omfattende ledererfaring fra forsikringsselskapene Storebrand og If. Han var ansvarlig for og ledet utviklingen av Grenland Invest og posisjonerte selskapet som en ledende regional eiendomsaktør gjennom  utviklingen av prosjekter som Grenland Næringspark og Skagerak Arena. Per Stian har erfaring fra en rekke styreverv. Han er utdannet bygningsingeniør og økonom.