Ditio

Softwareselskapet Ditio, gründet i Bergen i 2015, tilbyr digitale løsninger for styring og kontroll av ressurser, aktiviteter og produksjon i anleggsprosjekter. Ditios apper samler og bearbeider sanntidsinformasjon fra mennesker og maskiner ute i felt. Målet er å gi kunder som som Skanska, AF Gruppen og andre store entreprenører bedre prosjektstyring og lønnsomhet. Selskapet har utviklet en løsning for optimalisering av massetransport, basert på GPS-basert sporing og effektivitetsmåling, som også automatiserer planlegging og utslippsrapportering.

Vår rolle

Investeringen i Ditio er via et SPV fond forvaltet av Dovetail.