Frend Digital

Frend er et nytt IT-konsulentselskap som gir strategisk rådgivning og implementering av digitale løsninger for ambisiøse små og mellomstore bedrifter. Frend spesialiserer seg på moderne skybaserte løsninger for den digitale arbeidsplassen og viktige forretningsapplikasjoner.

Vår rolle

Investeringen i Frend er gjort i et samarbeid med Bakken & Bæck og Skeil, hvor man i fellesskap kjøpte 30% av selskapet i 2022.