Grenland Arena

Grenland Arena, som nå blir markedsført som Skagerak Arena, er Odds Ballklubb sin hjemmearena med en tilskuerkapasitet på nær 12.000. I tillegg er selskapet en viktig næringsaktør med 15.000 kvadratmeter næringsareal med blant annet toppidrettsgymnas og andre kommunale virksomheter.

Vår rolle

Grenir, ved Per Stian Dahle, var sentral i konseptutviklingen av arenaen og gjennom Grenland Invest, i samarbeid med Kontorbygg og Borgestad, sentral for å realisere prosjektet som stod ferdig i 2011/2012.