Grenland Invest

Grenland Invest, nå GI Eiendom, eier, forvalter og utvikler større eiendomsprosjekter, og har hovedfokus på Grenlandsregionen og omegn. Selskapet har hovedfokus på kontorlokaler, men er også involvert i andre næringslokaler og boligprosjekter. GI fokuserer på prosjekter av høy kvalitet med en sentral beliggenhet og ønsker å være en profesjonell aktør med effektiv drift, langsiktige kundeforhold og fleksible løsninger. GI er sentral blant annet i Grenland Næringspark, utviklingen av Skagerak Arena og Vestre Brygge.

Vår rolle

Grenland Invest ble etablert i 2003 ved en fusjon av daværende eiere sine eiendomsporteføljer. Grenir har hatt en avgjørende og ledende aktiv rolle i selskapet, og utviklet det til å bli en regionalt ledende eiendomsaktør med en bred og solid portefølje. Grenir realiserte sin eierposisjon i 2020.