Grenland Næringspark

Grenland Næringspark er en moderne kontorpark med beliggenhet langs hovedveien mellom Skien og Porsgrunn. Byggene har en høy kvalitet i arkitektur, materialvalg og utførelse, med representative fellesområder. Grenland Næringspark har som mål å utvikle og drive en attraktiv næringspark for velrenommerte lokale, landsdekkende og internasjonale virksomheter.

Vår rolle

Grenir etablerte Grenland Næringspark i 1999, og har vært ansvarlig for å bygge opp det som i dag er en regionalt ledende næringspark med om lag 500 arbeidsplasser. Grenland Næringspark ble i 2008 en del av porteføljen til Grenland Invest, som Grenir ledet frem til 2020.