KREInvest

KREInvest er en eiendomsutvikler i Wrochlaw, Polen med nær 10.000 kvadratmeter bolig og næring.

Vår rolle

Grenir deltar i konseptutvikling, finansiering og realising av prosjektene sammen med en gruppe andre norske investorer med tilknytning til området. Grenir eier i dag 25% av aksjene i KRE Invest.