Vilect

Vilect er en digital rekrutteringsassistent som hjelper ledere uten HR-bakgrunn med å gjennomføre effektive og gode ansettelser. Assistenten strømlinjeformer rekrutteringsprosesser helt fra behov til ansettelse. Vilect identifiserer de mest aktuelle søkerne og lar lederen vurdere short-listede søkere med videointervjuer i opptak integrert inne i systemet.

Vår rolle

Grenir investerte i Vilect sammen med en mindre gruppe engelinvestorer  i 2018.

Grenir eier en mindre minoritetspost i selskapet og bidrar med innspill og nettverk.