Crowdworks

Crowdworks er en plattform for enkel og trygg investorkommunikasjon. Plattformen legger til rette for at selskap i større grad skal kunne engasjere sine investorer i selskapet og dets utvikling, for å i større grad kunne utnytte investorene sin kompetanse og nettverk.

Vår rolle

Grenir investerte i Crowdworks sammen med en mindre gruppe engelinvestorer  i 2019.

Grenir eier en mindre minoritetspost i selskapet og bidrar med innspill og nettverk.