Lexolve

Lexolve er en heldigital juridisk tjeneste. Gjennom kunstig intelligens skal plattformen Lexolve bistå små bedrifter med å kartlegge juridiske behov og gi juridiske råd. Selskapet har som mål å demokratisere jusen slik at små selskaper og privatpersoner får tilgang til å delta i samfunnet på like premisser som store aktører.

Vår rolle

Grenir investerte i Lexolve sammen med en mindre gruppe engelinvestorer og VC fond i 2021.

Grenir eier en mindre minoritetspost i selskapet og bidrar med innspill og nettverk.