FJUZ Kommunikasjon

FJUZ er et frittstående media, kommunikasjon og reklamebyrå basert i Skien og Oslo, med om lag 35 ansatte. Selskapet tilbyr skreddersydde løsninger for alt fra Norges største merkevarer til lokale spesialforretninger. FJUZ sine tjenester inkluderer blant annet idéutvikling, strategirådgivning, grafisk design, utvikling av nettsider og nettbutikk, samt kommunikasjon via ulike kanaler.

Vår rolle

Grenir kjøpte daværende Mediateam fra Amedia i 2015 sammen med selskapets ledelse og andre lokale investorer. I 2017 endret selskapet navn til FJUZ. Grenir har vært aktiv med styre og strategiarbeid, og åpnet nye dører for selskapet gjennom sitt nettverk. Grenir har bidratt til en positive utvikling og modernisering av selskapet, som har resultert i nytt vekstfokus og forbedrede resultater.

Grenir solgte i 2022 sin eierpost på 22,5%, sammen med øvrige eksterne investorer, til byråleder i FJUZ, Lene Olsson.

Sitat

Grenir er en modig og handlekraftig partner for oss i FJUZ. De viser evne og vilje til å delta i utvikling av selskapet. Grenir er tilgjengelige som eiere, viser entusiasme, glede, interesse og ikke minst langsiktighet i sin deltakelse hos oss.

Lene Syvertsen Olsson, direktør i FJUZ