Vestre Brygge

Vestre Brygge i Porsgrunn er et av Norges mest interessante boligprosjekter. Det vil konvertere et industriområde med bakgrunn fra midten av 1800-tallet til en moderne urban bydel sentralt i Porsgrunn. Prosjektet vil bygge opp rundt 250 leiligheter i tillegg til lokaler relatert til næringsvirksomhet.

Vår rolle

Grenir har hatt en aktiv rolle i utviklingen av prosjektet Vestre Brygge gjennom både direkte eierskap og via rollen i Grenland Invest.